Flygplatser

Flyget spelar en viktig roll i utvecklingen av samhället. Näringslivet söker effektiva och snabba transportalternativ för människor och gods.

Vanliga resenärer söker upplevelser med möjligheter och valfrihet. Ett väl utbyggt och optimerat stationsnät är en förutsättning för detta. Även om etableringen av nya flygplatser i Sverige i det närmaste har avstannat pågår ett intensivt arbete med att vidareutveckla och underhålla de befintliga flygplatserna. Vid de större flygplatserna sker löpande utbyggnader omfattande nya banor, terminalbyggnader och olika infrastruktursystem som vägar, el, tele och VA.

Rejlers har en lång erfarenhet från såväl nationella som internationella projekt inom flygplatsområdet och har deltagit i utbyggnaden av flygplatserna i Göteborg, Växjö och Arlanda.

Rejlers erbjuder professionella ingenjörstjänster från inledande förstudier till detaljerad design och leverans. I det totala utbudet av tjänster erbjuder Rejlers idag kompetens inom elkraft, automation, telekom samt installation.