Mätteknik

Vi hjälper vi dig med anpassade mätsystem från sensornivå till leverans av kvalitetsgranskade data.

Vår långa erfarenhet från utveckling av metoder, utrustningar och problemställningar inom mark, berg och vatten har resulterat i såväl utveckling av helt nya utrustningar som i förbättringar av befintliga metoder och tekniska utrustningar.

Vi har en fullt utrustad mekanisk verkstad och kan hjälpa till med allt ifrån utveckling av metod, förslag på konstruktion, tillverkning och genomförande av tester fram till färdig produkt. Har du speciella krav på prestanda, utformning, kapsling eller miljö kan vi modifiera materialet/funktionen på din befintliga utrustning.

När det gäller olika typer av borrhålsundersökningar och installationer har vi en unik kompetens med tillgång till mycket anpassad utrustning. Vi har bland annat gjort undersökningar i 300-400 meter långa krökta borrhål borrade från ytan.

Vi kan också hjälpa till med inmätning med totalstation, gps och drönare.