Geoteknik

En relevant geoteknisk undersökning måste anpassas efter dina specifika behov. Vi har gedigen kompetens inom området och kan hjälpa dig med olika typer av geotekniska undersökningar. Vi har hög fältgeoteknisk kompetens och arbetar med egen borrvagn.

Vi gör allt från marktekniska undersökningar för mindre utbyggnadsprojekt till omfattande undersökningar som täcker stora områden med sättningskänslig jord eller områden med mycket komplicerade grundläggningsförhållanden.

Den viktigaste tjänsten vi erbjuder är marktekniska undersökningar. Ibland innebär en sådan undersökning en sammanställning av befintlig arkivdata från aktuellt område, men oftast inkluderar den även geotekniska undersökningar i fält – geoteknisk borrning. Vi redovisar undersökningarna på ritningar och tar fram geoteknisk undersökningsrapporter (MUR) enligt gällande branschpraxis. Vi använder egen borrutrustning då det ger större flexibilitet och minimerar ledtider i uppdragen.

Andra tjänster vi kan hjälpa till med är sättningsberäkningar, stabilitetsbedömningar och råd avseende grundläggning och jordförstärkningsåtgärder. Vi gör även förvärvsutredningar (Due Diligence) avseende geotekniska förhållanden.