Berg

Vi är specialister inom ingenjörsgeologi, bergteknik och bergmekanik och kan hjälpa dig med det mesta som har med bergprojekt att göra.

Behöver du teknik- och/eller beställarstöd för utredningar, granskningar, besiktningar och riskanalyser avseende bergtekniska frågor så kan du tryggt vända dig till oss. Vi kan även hjälpa till med bergprojektering, inklusive tekniska beskrivningar och bergmekanisk numerisk modellering.

Vi jobbar lika gärna ovan- som under jorden och har mångårig erfarenhet från projekt som innefattar tunnlar, bergrum, höga bergskärningar och bergschakt i närhet till byggnader. Vår kompetens sträcker sig genom alla skeden i byggprocessen, från borrhålsundersökning, kärnkartering och geologiska prognoser, till tekniska beskrivningar, design av förstärkning och kontrollprogram för den färdiga anläggningen.

Borrhålsfilmning – OPTV

Borrhålsfilm används med fördel i kombination med kärnkartering för att få alla sprickor i kärnan exakt orienterade och djupbestämda. Vi utför borrhålsfilmning med egen Optical Televiewer (OPTV) i både hammarborrade och kärnborrade hål, oavsett längd och orientering (äldre instrument kallas ofta BIPS). Vi kan även analysera enbart borrhålsbilden av borrhålsväggen. Med bildens höga upplösning får man en god uppfattning om både sprickförhållanden och bergarter även utan kärna.

Vi har ett flertal geologer med mångårig erfarenhet av kärnkartering och tolkning av borrhålsbilder. Resultat av både geologiska och hydrologiska undersökningar gjorda i ett och samma borrhål är enkelt att visualisera och sammanställa för samtolkning i WellCAD.

Ingjutning av bergbultar kan kontrolleras – Boltometer/RBT

Ingjutningen av bergbultar kan kontrolleras med en icke-förstörande metod som utnyttjar ultraljud. För detta använder vi två instrument, varav det äldre instrument heter Boltometer och det nyare Rock Bolt Tester (RBT).

Provdragning av bergbultar

Provdragning görs för att kontrollera och verifiera att ingjutna förstärkningsbultar håller för avsedd last. Vi erbjuder såväl mättjänster omfattande både personal och utrustning för provdragning som försäljning eller uthyrning av dragprovare för bergbult.

Punktlasttest (Point Load Test)

Hållfastheten hos bergmaterial är en kritisk faktor i många bergbyggnadsprojekt. Punktlasttestning är en enkel metod för att på ett snabbt sätt bedöma hållfastheten hos bergprov. Testet ger en uppskattning av den enaxiella tryck- och draghållfastheten.

Radon- och strålningsmätning i bergtäkter

Vi utför regelbundet mätningar i bergtäkter för beräkning av aktivitetsindex och radonklassificering av fast- och krossat bergmaterial. Även bergmaterial i återvinningsanläggningar kan undersökas på samma sätt.

Utredning av sulfidförande berg

Sulfidförande berg kan innebära en risk och ha en negativ påverkan på miljön. Vi på Rejlers utför provtagningar och utredningar gällande sulfidförekomster i berg. Vidare ger vi rekommendationer för hantering av sulfidförande berg i schaktade bergmassor, t.ex. framtagning av hanteringsplaner inför schaktningsarbeten eller där syraproducerande material ska återanvändas inom ett projekt.

Hållbarhet och klimat

Vi engagerar oss i att främja ett hållbart samhälle genom att erbjudan genomförande av Rejlers hållbarhetsanalyser baserade på FN:s Agenda 2030 i alla våra uppdrag. Med hjälp av vår analysmodell identifierar vi hållbarhetsaspekter som påverkas mest i projektet, formulerar genomförbara åtgärder för att förbättra hållbarhetsprestandan och säkerställer överensstämmelsen med företagets mål samt följer upp resultatet.

Klimatpåverkan är en viktig fråga i samtliga större infrastrukturprojekt. Med vår expertis inom klimatfrågor och kompetens att utföra klimatberäkningar, inklusive användning av Trafikverkets verktyg för klimatkalkyl, kan vi bistå med att vägleda kunden att aktivt minska klimatpåverkan i alla skeden av projektet samt redovisa för utfört arbete enligt Trafikverkets krav.

Läs mer om Hållbarhet och klimat här >>

Numerisk modellering

Vi utför bergmekaniska utredningar med hjälp av numerisk modellering med till exempel koden 3DEC (Itasca). Problemställningens huvudaspekter renodlas, geometrin hämtas från geologiska karteringar, GIS och CAD. 

Materialparametrarna väljs från labresultat och ingenjörsgeologiska tolkningar, lastkombinationerna tas fram för att bedöma säkerheten och påverkan på omgivande berg eller avgränsande anläggningar.

Beräkningarna ger indikationer på spänningskoncentrationer, risk för brott i berg eller sprickor, deformationer, vibrationer, temperaturförändringar, vattenflöden och fasförändringar.