Spårväg

Vi formar Sveriges spårvägsstäder. Vårt specialkunnande omfattar samtliga system inom spårvägssystems och – teknik där vi bidrar till en mer hållbara och säker stadsmiljöomvandling.

I Sverige har det funnits 14 städer med elektrisk spårväg. Av dessa har det förkommit trafik i 13 där Sverige nu står inför omfattande utbyggnadsplaner. Rejlers med sin långa erfarenhet från spårvägsprojekt utarbetar samråd, systemhandlingar, järnvägsplaner och detaljprojektering med allt från enskilda projekt till omfattande helhetsområden inom Spårväg. Med projekt som bland annat Tvärbanans utbyggnad i Stockholm har vi en bred kompetens inom spårbunden kommunikation med specialistkompetens inom bl.a. spår, el, tele och signal där vi tar ett långsiktigt helhetsansvar.

Idag ses spårvägen som ett gott alternativ till kollektivtrafiken och som på ett positivt sätt kan bidra till en hållbar utveckling i stadsmiljön. Tillgänglighet, säkerhet och högt ställda miljökrav är förutsättningar för en modern spårväg. Med innovation och en helhetssyn levererar våra konsulter de modernaste systemen och förutsättningarna inom spårväg. Tillsammans med vårt team inom samhällsbyggnad har Rejlers även konsulter med god erfarenhet av hela spektra kring dagens stadsplanering, allt från detaljer som gatuplanering, växeltyper och övergångskurvor.

Rejlers levererar vi en rad tjänster för spårvägsprojekt där våra kunniga konsulter ger expertisen och förutsättningarna till ett hållbart och långsiktigt kollektivsystem.

Våra tjänster inom Spårväg

 • Uppdragsledning/Projekteringsledning
 • Byggledning/Byggplatsuppföljning
 • VDC/Datasamordning/BIM
 • Signalteknik
 • Elteknik
 • Teleteknik
 • Kabelkanalisation
 • Spårteknik-Spårutformning
 • Säkerhet – Arbetsmiljö
 • Anläggningskostnadskalkyl
 • Teknisk säkerhetsstyrning (TSS/TSB)
 • Godkännandeprocessen (GOP)
 • Idrifttagning/Inkoppling/Överlämnande