Järnväg

Vi bygger ut och moderniserar den svenska järnvägen. Rejlers är en av nordens ledande aktörer inom järnvägsprojektering, där vi är med och gör järnvägen smartare, mer tillförlitlig och effektivare.

Den svenska järnvägen står inför stora förändringar de närmaste åren där ett ökat resande och mer gods ställer högre krav på tillgänglighet, punktligt och tillförlitlig. Rejlers har ett starkt helhetskunnande inom järnvägsprojekt och järnvägsprojektering där vi erbjuder helhetslösningar och spetskompetens inom alla teknikslag och för alla skeden. Vi jobbar ständigt med att skapa hållbara, säkra och kostnadseffektiva lösningar där vi erbjuda ett flexibelt genomförande utifrån våra kunders behov.

På Rejlers har vi konsulter med bred erfarenhet och hög expertis där våra uppdrag kännetecknas av utveckling och modernisering av det svenska järnvägsnätet. Med vår stora erfarenhet av lokala, nationella och internationella projekt vet vi tydligt vilka utmaningar infrastrukturprojekt har. Ökad digitalisering, energieffektivisering, elektrifiering, miljömål och krav, allt detta blir värdefulla insikter i att hitta lösningar som är lämpliga för alla våra kunder och projekt.

Vi ser till att alltid leverera internationellt konkurrenskraftiga och integrerade, hållbara lösningar som både är skräddarsydda för lokala förhållanden och efterlever internationella standarder till fullo. I perspektivet av hela transportsektorns klimatpåverkan finns stora vinster att uppnå genom ökad användning av järnvägen. Våra kunder uppskattar vårt samarbetsorienterade arbetssätt och erfarenheten av skräddarsydda lösningar efter kundens behov och efterfrågan.

Våra järnvägskunder kan förlita sig på vår långa erfarenhet, expertis och förmåga att planera kostnadseffektivt och hållbart för vårt framtida samhälle med stigande passagerarantal och större fraktbehov. Enligt en FN-rapport lever 54 % av världens befolkning i stadsområden, ett förhållande som förväntas öka till 66 % fram till 2050. Detta betyder att städer över hela världen måste ompröva sin kollektivtrafik för att möta det framtida behovet, här är Rejlers den självklara samarbetspartnern i utvecklingen framåt.

Projektering av anläggningar

Rejlers uppdrag inom spårbundna infrastrukturlösningar omfattar allt från totala projektåtagande med projektledaransvar och förstudier till projektering av anläggningar för bana-, el-, signal-, tele-, kanalisation och säkerhetssystem fram till byggplatsuppföljning och förvaltningsdata. Järnvägsuppdragen är ofta indelade i flera delprojekt som kan pågå under många år.

Banteknik

Våra bantekniska tjänster omfattar speciell expertis i samband med järnvägars överbyggnad och tekniska system. Vårt kunnande täcker även produktutveckling av tekniska system, etapplanering och bantekniska granskningar för projekt som kräver omfattande kunskaper.

Våra bantekniska tjänster:

 • Överbyggnad
 • Tekniska system och anordningar
 • Produktutveckling
 • Etapplanering
 • Bantekniska granskningar

Elteknik

Våra eltekniska tjänster täcker alla uppgifter som rör elektrifiering av järnvägar till projektering av matarstationer. Vi utför även annan elprojektering, till exempel belysnings-, jordnings- och strömförsörjningsprojektering.

Våra eltekniska tjänster:

 • Projektering av elektrifiering
 • Projektering av matarstationer
 • Belysningsprojektering
 • Jordningsprojektering
 • Strömförsörjningsprojektering

Signalteknik

Våra tjänster för signalteknik täcker alla planerings- och experttjänster som rör signalsystem för järnvägar, till exempel utformning av säkerhetsanordningar för spår och plankorsningar, ändringar av signalsystem samt tjänster för projektering av tågskyddssystem.

Våra tjänster för signalteknik:

 • Utformning och ändringar av signalsystem
 • Experttjänster som rör signalteknik
 • Utbildningstjänster
 • Projektering av plankorsningar
 • Projektering av tågskyddssystem (JKV, ATC-2)'ERTMS/ETCS-kompetens
 • Godkännandeprocesser för signalsystem

Våra tjänster inom Järnväg

 • Uppdragsledning/Projekteringsledning
 • Byggledning/Byggplatsuppföljning
 • VDC/Datasamordning/BIM
 • Signalteknik
 • Elteknik
 • Teleteknik
 • Kabelkanalisation
 • Spårteknik-Spårutformning
 • Säkerhet – Arbetsmiljö
 • Anläggningskostnadskalkyl
 • Teknisk säkerhetsstyrning (TSS/TSB)
 • Godkännandeprocessen (GOP)
 • Idrifttagning/Inkoppling/Överlämnande