Spårväg

Spårväg har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet. De första spårvägarna var hästdragna men från början av 1900-talet tog eldriften över.

Spårvägen fanns som mest i ett 15-tal av landets städer. De flesta av dessa spårvägar var i drift fram till mitten av 1970. Idag finns spårvägstrafik kvar i Göteborg, Stockholm och Norrköping. Efter en lång tid av nedgång för den svenska spårvägen pågår sedan en tid flera utbyggnadsprojekt. Idag ses spårvägen som ett gott alternativ till kollektivtrafiken och som på ett positivt sätt kan bidra till en hållbar utveckling i stadsmiljön.

Rejlers har deltagit i ett flertal projekt inom spårvägsutbyggnaden och bland annat funnits med i Tvärbanans utbyggnad i Stockholm. Rejlers allmänt breda kompetens inom spårbunden kommunikation kommer väl till pass i spårvägsutbyggnaden. Här finns specialistkompetens inom el, tele och signal. Rejlers ingenjörer involveras även i de projekt som behöver lösas i samband med utbyggnaden, det kan här handla om samordningsuppdrag av olika karaktär som att lösa uppkomna förändringsprojekt avseende markförlagda ledingssystem för el, tele och belysning.