Tunnelbana

Inom spårbunden kommunikation utgör tunnelbanan ett effektivt och miljömässigt transportsystem. I Stockholms tunnelbana, landets enda, reser årligen mer än 310 miljoner passagerare.

Tunnelbanan omfattar drygt 100 kilometer spår med 100 stationer och utgör därmed den 22:a i storleksordningen av världens tunnelbanor. Stockholms tunnelbana är känd för sina vackert utformade stationer där kända konstnärer svarat för utsmyckningen. I tunnelbanan finns omfattande tekniska system för el, belysning, telekom, signal samt spåret med strömskena och växlar.

Rejlers allmänt breda kompetens inom spårbunden kommunikation kommer väl till pass i projekt för tunnelbanan. Här finns specialistkompetens anpassad för teknikspecifika områden i tunnelbanan. Under senare år har stora upprustningsprojekt genomförts avseende strömförsörjningen med utbyten av elektriska installationer.