Tunnelbana

Aktivt främjande av nya resmöjligheter i snabbväxande stadsområden. Vi har en stark organisation med lokal expertis och närvaro som gör att vi kan bidra i utvecklingen av framtidens tunnelbanesystem.

Dagens Tunnelbana omfattar drygt 100 kilometer spår med 100 stationer och utgör därmed den 22:a i storleksordningen av världens tunnelbanor. Då våra stadsområden växer och fler människor väljer att bo i och vistas i dessa ökar behovet av en väl fungerande kollektivtrafik, där vi har en nyckelroll i utformningen av framtidens tunnelbanesystem. Våra tjänster omfattar speciell expertis i samband med tunnelbanesystemets alla tekniska system där vi projekterar och konstruerar högklassiga, kostnadseffektiva och mångsidiga lösningar genom att utnyttja den senaste tekniken.

För att städerna ska kunna fortsätta växa och förtätas görs stora satsningar för en hållbar underjordisk spårväg i form av tunnelbana. Detta är en viktig bit i ett hållbart och tillgängligt samhälle samtidigt som ekonomisk hållbarhet och kostnadseffektivitet är en given del. Rejlers har specialistkompetens anpassad för teknikspecifika områden i tunnelbanan. Våra konsulter är noga utvalda och är uppskattade för deras kompetens, driv och passion. Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens tunnelbana.

Våra tjänster inom Tunnelbana

 • Uppdragsledning/Projekteringsledning
 • Byggledning/Byggplatsuppföljning
 • VDC/Datasamordning/BIM
 • Signalteknik
 • Elteknik (Inkl. kontaktskena)
 • Teleteknik
 • Kabelkanalisation/Kabelstegar
 • Spårteknik-Spårutformning
 • Säkerhet – Arbetsmiljö
 • Anläggningskostnadskalkyl
 • Idrifttagning/Inkoppling/Överlämnande