Bro- och Anläggningskonstruktion

Affärsområdet Bro- och Anläggningskonstruktion är en nationell, regionsfri enhet inom divisionen Infrastructure. På affärsområdet finns Rejlers samlade kompetens inom Bro- och Anläggningskonstruktion.

Vårt huvudsakliga arbete är framställning av bygghandlingar med stort fokus på kundnytta och hållbarhet. Men här finns även expertkompetens inom det materialtekniska området.

Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap av att utföra djuplodande och för ändamålet skräddarsydda tillståndsbedömningar av både stål- och betongkonstruktioner.

På Rejlers strävar vi efter att alltid vara i teknikutvecklingens framkant. Exempelvis så arbetar våra medarbetare med de senaste mjukvaruprogrammen vilket innebär att vi kan utföra de mest avancerade beräkningarna och 3D-modellerna. Vi jobbar huvudsakligen med projektering, i olika skeden, av olika brotyper och broliknande konstruktioner såsom exempelvis:

 • Stödmurar
 • Trågkonstruktioner
 • Plattformstak
 • Bullerskärmar
 • Påldäck
 • Kajer
 • Sponter
 • Färjelägen
 • Pirar/vågbrytare

Vi arbetar med allt i från projektering i tidiga skeden till framtagande av bygghandlingar i konstruktionsskedet samt rådgivning och utredningar i förvaltningsskedet.

Exempel på olika tjänster vi erbjuder:

 • Lokaliseringsutredningar
 • Projektering i planskede
 • Förfrågningsunderlag för total- och utförandeentreprenader
 • Detaljprojektering av anläggningskonstruktioner
 • Konstruktionsberäkningar stål-, trä och betongkonstruktioner
 • Bärighetsutredningar
 • Tillståndsbedömningar
 • Inspektioner
 • 3D-modellering
 • Teknisk rådgivning

Vi arbetar främst i stora projekt där slutkund är myndighet eller kommun men erbjuder även våra tjänster till föreningar och privata företag. Har ni någon fråga gällande bro eller anläggningskonstruktion tveka inte att höra av er till oss!