Mätteknik

Vi producerar högklassiga, kostnadseffektiva och mångsidiga mätningstjänster genom att utnyttja den senaste tekniken.

Vårt serviceutbud inom mätteknik täcker nästan alla mätbranschens produkter och tjänster för projektering, byggande och underhåll. Vi utvecklar vår verksamhet, våra metoder och våra produkter för att möta utmaningar i en byggmiljö under förändring. Vi erbjuder maskinstyrningstjänster för byggplatser och säkerställer att projektens modellbaserade planer förflyttas sömlöst från produktion till genomförande på byggplatsen.

Våra tjänster inom Mätteknik:

 • Fältmodellmätningar
 • Geodetiska mätningar
 • Laserskanning
 • Byggnadsmätningar
 • Underhållsmätningar
 • Kvalitetskontroll och uppföljningsmätningar
 • Kvantitets- och volymmätningar och tillhörande kalkyler
 • Signalmätningar (kontroll av säkerhetsavstånd)
 • Hindermätningar
 • Kabelkartläggning och produktion av kabelkartor
 • Tjänster inom infrastrukturmodeller och maskinstyrning

Utöver detta så erbjuder Geosigmas innovationsverkstad kundanpassade mätsystem för frågeställningar inom mark, berg och vatten. De tillhandahåller utrustning, support och erfaren personal.

Exempel på egenutvecklade instrument och utrustningar för mätteknik:

 • Spinner - för flödesmätning och identifiering av vattenförande sprickor i borrhål
 • WIC - utrustning för högkvalitativa vattenförlustmätningar
 • BoItometer/RBT - oförstörande provning av ingjutna bergbultar
 • Manschettsystem - borrhålsmanschetter för övervakning av tryck inkl. provtagning