Pappers- och massaindustri

Massa- och pappersproduktion är en av hörnstenarna i den svenska basindustrin. Finland och Sverige är efter Tyskland Europas största producenter.

Genom tiderna har den svenska massa-och pappersindustrin stått för mycket av innovation och ny teknologi och på så sätt kunnat behålla sin ledande ställning internationellt. Verksamheten är mycket kapitalintensiv och nya produktionslinjer för massa och papper resulterar årligen i miljardinvesteringar. Stora satsningar på en hållbar utveckling har gjort att industrin lyfts fram som ett föredöme bland andra.

I Sverige arbetar Rejlers idag med flera av marknadens största aktörer inom massa- och pappersproduktion. Samarbetet innebär kvalificerad projektledning, avancerat processkunnande och konstruktion, programmering av styrsystem i processen samt produktions- och underhållsplanering. Inom energi- miljöområdet bidrar Rejlers med utredningsexpertis.