Smart industri 4.0

Vi har en stark industritradition i Sverige och många världsframgångar att vara stolta över.

Men vårt teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas för givet när konkurrensen hårdnar internationellt. Nu står industrin i Sverige inför omvälvande förändringar, framförallt pådrivna av digitaliseringen och krav på hållbar produktion och produkter.

Den fjärde industriella revolutionen kallas "Smart industri 4.0" och den digitala delen av den smarta industrin, skapar helt nya förutsättningar.

Det handlar om hur vi med hjälp av ny digital teknik kan skapa en mer effektiv och hållbar industri. Visionen är att produkten själv ska styra hur den skall produceras, med hjälp av verktyg som maskininlärning (machine learning) och Internet of Things (IoT).

Vi på Rejlers hjälper våra kunder att utveckla den smarta digitala fabriken och få dess olika system att kommunicera med varandra och med människor i realtid. Det viktiga är att ta fram anpassade lösningar som skapar affärsvärde för våra kunder. Därför har vi tagit fram en process för att hjälpa dig:

  • Skapa en större insyn i den nya tekniken
  • Förstå vilken påverkan det kan ha på din verksamhet och produkter/tjänster
  • Identifiera affärsvärdet
  • Skapa prototyper