Utbildningar

För att få arbeta eller vistas i Trafikverkets spårområden måste du ha behörighet för tillträde. Rejlers har många års erfarenhet av utbildningar inom järnväg.

Vi erbjuder både hela kurser och elevplats i planerade kurser.

Rejlers erbjuder följande utbildningar (grund och repetition) avseende vistelse och arbete i spår:

  • BASÄVISTAS
  • BASÄSKYDD
  • BASÄPL

Ska du gräva behövs dessutom utbildning BASTAB, även den erbjuder vi.

Kontakta oss för att boka datum för någon av utbildningarna eller för mer information.