Mekanik

Att tillverka en produkt i rätt tid, till lägsta möjliga kostnad samt med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar är en utmaning som ställer höga krav på alla tillverkande organisationer. Med fokus på utmaningar förbättrar Rejlers system, processer, verktyg och maskiner.

Den tekniska disciplinen inom detta område innefattar alla aktiviteter som syftar till att utveckla, underhålla och förbättra de system, processer, verktyg och maskiner som krävs för att tillverka en produkt.

Genom att fokusera på era utmaningar utgör Rejlers nyckeln till framgång på en världsmarknad där konkurrensen är hård. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att tillgodose dina behov och optimera din verksamhet. Att lyssna och ställa frågor för att få inblick i dina utmaningar och önskemål är en avgörande aspekt i detta samarbete.

Mekanisk konstruktion som enstaka tjänst eller totalåtagande

Vi kan erbjuda våra kunder allt från ett totalåtagande till enstaka tjänster som exempelvis projektledning och konstruktionsresurs, såväl på plats hos våra kunder som på något av Rejlers kontor.

Ett totalåtagande kan omfatta en styrentreprenad där vi levererar allt från förstudie till driftsatt anläggning såväl som hela tillverkningslinjer där vi ansvarar för allt från process och mekanik till el, automation, drifttagning och utbildning.

Mekanik och konstruktion med vanliga verktyg

Rejlers har goda kunskaper i alla viktiga CAD- och PDMsystem, som exempel Creo Parametric, Catia V5, Solid- Works, Inventor, Enovia, SolidWorks Workgroup PDM osv.

Vi erbjuder följande inom mekanikkonstruktion

 • Konstruktion av specialmaskiner och produktionsutrustningar
 • Konstruktion av verktyg till plastmaskiner, stansmaskiner etc
 • Komplett framtagning av produkt med kringutrustning
 • Mekanisk konstruktion av systemmoduler
 • Framtagning av komplett produktionslina
 • Produktutveckling
 • Robotautomation mekanik (ej styrsystem)
 • Korrosion och korrosionsskydd
 • FEM-beräkningar för hållfasthet (givna förutsättningar)
 • Skadeundersökningsteknik (beräkningar, analyser etc)
 • Hydraulik och pneumatik
 • Plåtkonstruktion
 • Test och verifiering
 • CE-märkning
 • Drifttagning
 • Utbildning