Badhus/simhallar

Grundkurs i badvattenrening och skötsel

 • Sandfiltrering och flockning. Olika sandfilter och flockningsmedel gås noga igenom
 • THM-rening, kolfiltrering och UV- desinfektion.
 • Hälsorisker för badgäster och personal, Kemikalier vid badvattenrening
 • Vad bundet klor, trikloraminer och THM är, kommer ifrån och kan minskas
 • Mikrobiologiska parametrar, Fysikaliska och kemiska parametrar
 • Nya myndighetskrav badvatten/vattenrening från Folkhälsomyndigheten
 • Egenkontroll. Bassängers funktion, omsättning, rengöring och hygien
 • Skötsel av rening för inomhus- och utomhusbad, olika typer av bassänger
 • Myndighetskrav för skötsel av badhus förklaras noga
 • Exempel på hur vattenanalyser för bad tolkas
 • Metoder för bra badvatten… och för dåliga
 • Beprövade alternativ till sandfiltrering och andra filtermedier än sand
 • Exempel på strategier för att minimera bundet klor, trikloraminer och THM
 • Mer om grunder i mikrobiologi, badhusfötter och legionella
 • Mer om samspel mellan badande-bassängvatten-betong-inomhusmiljön
 • Krav på inkommande vatten (kommunalt dricksvatten oftast) till ett bad.
 • Många övningsuppgifter och svar
 • Praktisk genomgång av er vattenrening eller studiebesök

Ladda ner och läs mer om fler kurser (pdf) >>