Borrhålsfilmning med OPTV

OPTV-filmning är en effektiv metod för avbildning av borrhål som ger bilder med hög upplösning och noggrann positionering och orientering av strukturer.

I samband med borrhålsundersökningar ger filmning med Optical Televiewer (OPTV) en kontinuerlig och högupplöst färgbild av borrhålet i ett plan (360°). Bilden används därefter för att orientera och dokumentera plana strukturer som skärs av borrhålet,så som bergartskontakter, sprickor, krosszoner osv, samt ge dem en noggrann djuppositionering.

Vid kärnborrade hål ger OPTV-bilden värdefull information vid kärnförlust och krosszoner samt eliminerar felaktiga tolkningar som kan uppstå genom att kärnbitar hamnat fel eller upptag som vänts upp och ner i kärnlådorna.

Filmning med Optical Televiewer kan utföras i de flesta typer av borrhål, både kärn- och hammarborrhål samt JB-sonderade borrhål. Vi på Rejlers har ett flertal geologer med mångårig erfarenhet av kärnkartering och tolkning av borrhålsbilder. Resultat av både geologiska och hydrologiska undersökningar gjorda i ett och samma borrhål är enkla att visualisera och sammanställa för samtolkning i WellCAD.

I flacka borrhål, när OPTV-utrustningen inte självsjunker av sin egen tyngd, används vår specialbyggda matarutrustning/införselrigg för borrhål. Utrustningen möjliggör automatisk matning av stänger i en jämn takt som trycker OPTV-kameran framför sig i borrhålet. Den är en förutsättning för filmning i långa flacka hål då matning av stänger för hand blir alldeles för tungt.

Med OPTV kan vi hjälpa till med...

  • Borrhålsloggning i alla borrhål från 56 mm och uppåt. För underlag till kärnkartering eller för specifika undersökningar av borrhålsstatus eller foderrörslängd.
  • Kärnkartering med borrhålsbilder som bas, kan utföras i våra karteringslokaler eller på plats.
  • Kärnkartering med borrhålsbilder utan borrkärna.
  • Bergkvalitetsberäkningar av borrkärnor, utförs med borrhålsbilder som bas till Q-, RMR eller annat system.

Nedan ett exempel på ett filmat borrhål med krosszon.