Hållbarhet och klimat

Rejlers hållbarhetsanalys

Vi gör en satsning på att skapa ett hållbart samhälle och erbjuder att genomföra hållbarhetsanalyser enligt Rejlers hållbarhetsanalysmodellen i alla våra kundprojekt. Det är ett enkelt och kraftfullt verktyg som genom att utgå från FN:s Agenda 2030 tillåter oss att identifierar hållbarhetsaspekterna som påverkas mest i uppdraget eller i hela projektet, formulera rimliga och genomförbara åtgärder för att förbättra hållbarhetsprestandan och säkerställa överensstämmelse med verksamhetens mål samt följa upp resultatet.

Hållbarhetsanalysen fokuserar inte enbart på projektets miljöpåverkan utan omfattar alla tre väsentliga hållbarhetsdimensioner: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Genom den breda synsviklen öppnar analysen upp för möjligheten att välja strategier och åtgärder som båda minskar den negativa påverkan på planeten, samhället och ekonomin och främjar den positiva påverkan. Detta inkluderar möjligheten att anta hållbara arbetssätt, främja socialt ansvarstagande och stödja ekonomisk hållbarhet.

Här är återkopplingen vi fick från en av våra kunder:
"Spännande att se hur övergripande mål och strategier manar fram konkreta insatser och verktyg som hjälper oss alla i arbetet med hållbarhetsmålen. Enligt mig en viktig fråga". Anders Jonsson, Trafikkontoret, Stockholms stad, 2023

Klimatsamordning

Klimatpåverkan är en viktig fråga i samtliga storskaliga infrastrukturprojekt. Trafikverket är bland de första samhällsaktörer att ställa klimatkrav till sina konsulter och entreprenörer. Med vår expertis inom klimatfrågor och erfarenhet att genomföra klimatkalkyler kan vi bidra till att vägleda kunden i att uppfylla de specifika krav som ställs och aktivt arbeta för att minska påverkan på klimat under alla skeden i projektet.

Vi har kompetens inom användning av Trafikverkets egen verktyg för Klimatkalkyl. Kan därför bistå med att formulera, implementera och följa upp åtgärder för att minska klimatpåverkan i projektet, hålla kompetensfrämjande klimatworkshopar, ta fram förslag på klimatmål och krav i olika skeden i projektet samt redovisa för genomfört arbete i enlighet med Trafikverkets krav.

Genom vårt engagemang och kompetens strävar vi efter att, inte bara uppfylla dagens klimatkraven, utan också aktivt bidra till en mer hållbar framtid och främja långsiktig hållbarhet genom att integrera klimatmedvetenhet och åtgärder i varje steg av projektet och dess genomförande.

berg_hallbarhet_klimat.png

Mer om Rejlers hållbarhetsarbete >>