Risk och säkerhet, HSE

När vi på Rejlers arbetar i projekt arbetar vi systematiskt med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – HSE (Health, Safety and Environment).

Våra HSE-resurser säkerställer att tillämpliga lagar, bestämmelser, riktlinjer efterföljs. Syftet med ett kvalitetsinriktat HSE-arbete är att genom ständigt förebyggande säkerhetsarbete förbättra hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målsättningen är att minimera person- och egendomsskador och negativa effekter på miljön.

Vår HSE-personal har lång erfarenhet av arbetsplatssäkerhet och bistår i HSE-arbete med rådgivning inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – löpande eller på konsultbasis i projekt eller vid revisionsstopp inom processindustrin.

Genom att låta oss vara med tidigt i processen kan ni minimera kostsamma stopp i arbetet på grund av säkerhetsrisker. Vi söker, identifierar och analyserar eventuella brister vilka sedan ligger till grund för förbättringar och ökad säkerhet på er anläggning.