Järnväg

I Sverige finns nästan 12 000 km järnvägsnät. Nittio procent av den svenska järnvägen är elektrifierad vilket gör den till det minst miljöstörande transportmedlet.

Stora satsningar har under senare år genomförs i Sverige på upprustning och utbyggnad av järnvägen. I Sverige avsätts 67 miljarder kronor till drift och underhåll den kommande 10-årsperioden. Utbyggnaden till dubbelspår som drivs i flera stora projekt ökar utnyttjningen och öppnar samtidigt upp för effektivare person- och godstrafik. I perspektivet av hela transportsektorns klimatpåverkan finns stora vinster att uppnå genom ökad användning av järnvägen.

Rejlers uppdrag inom järnväg kännetecknas av utveckling och modernisering av det svenska järnvägsnätet. Uppdragen inom järnvägsområdet omfattar allt från totala projektåtaganden med projektledaransvar till projektering av anläggningar för el, signal, tele och säkerhetssystem samt kontaktledningar och kanalisation. Rejlers deltar även i utredningar, övergripande projekt och aktiviteter och anlitas löpande som teknisk expertis och utbildare.

Under senare tid har Rejlers anlitats för flera betydelsefulla projekt, såsom Citybanan och Tvärbanan i Stockholm, Citytunneln i Malmö, Ådalsbanan, Vänerbanan, Västra stambanan och Södra stambanan.