Managementkonsulttjänster

Fram till 2045 ska samhället och energisystemet genomgå enorma förändringar. Dagens energiaktörer men även nya spelare står inför många möjligheter, utmaningar och vägval, såväl inom strategi, teknik, digitalisering, organisation och processer. Rejlers hjälper kunder att navigera rätt och att göra val som bidrar till en framgångsrik och hållbar affärs- och samhällsutveckling.

Rejlers en stabil partner

Genom årtionden har Rejlers erbjudande byggt på förmågan att hela tiden lära nytt för att vara med och bygga det moderna samhället med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Med en omvärld i ständig förändring är Rejlers en stabil partner inom nyckelområden som strategi, effektivisering, energiomställning, elektrifiering och digitalisering. Rejlers Management Consulting erbjuder kvalificerade strategiska tjänster, rådgivning, förändringsledning och projektledning för alla aktörer på energimarknaden.

Både djup och bred expertis inom energibranschen

Utvecklingen av samhället kommer kräva betydande investeringar, högre grad av samarbete med kunder och nya typer av roller och aktörer i branschen samt mer cirkulära affärsmodeller. I ett energilandskap med en stor andel icke-planerbar och decentraliserad produktion samt elektrifiering av olika områden finns det även ett stort behov av nya tjänster och affärsmodeller, till exempel varierbara nättariffer och laststyrning. Vi kan erbjuda stöd i arbetet med att utveckla affären och organisationen i linje med det förändrade landskapet och dess nya förutsättningar och utveckla en affärsstrategi som är hållbar över tid.

Med djupa insikter i både teknik och affär i energibranschen är Rejlers en partner som skapar långsiktigt hållbara strategier med stor genomförandekraft. Parallellt med den tekniska utvecklingen blir det också allt viktigare att hålla sig uppdaterad kring nya lagkrav, investeringsbidrag och politiska riktlinjer. Rejlers guidar även energimarknadens aktörer genom regelförändringar och hjälper nya aktörer in på marknaden.