Kraftvärmeverk

I svenska värmeverk produceras fjärrvärme motsvarande 50-60 GWh årligen. Av detta används nästan 60 procent för uppvärmning av bostäder och andra lokaler.

Resterande del används inom i första hand industrin. Som bränsle för kraft- och fjärrvärmeproduktionen tillvaratas bland annat avfall, träavfall och annat biobränsle vilket gör produktionen både klimatsmart och energieffektiv. Stora investeringar i nya anläggningar genomförs årligen. Oavsett lång erfarenhet och mognad i branschen bedrivs engagerad forskning inom ett antal olika områden. Sverige ligger långt fram i detta arbete med det nationella programmet Fjärrsyn, men finns även med i internationella forskningsprogram. 

Rejlers deltar idag i olika projekt relaterade till värmeverksbranschen, främst inom områdena elkraft, automation och process. Ett projekt är det nya kraftvärmeverket som byggs i Örtofta, Skåne. Det nya kraftvärmeverket kommer till uteslutande del använda förnybara bränslen som halm och träflis. Ett annat projekt är Mälarenergis nya Block 6 i Västerås. Rejlers har också medverkat vid ett flertal idrifttagningar inom bland annat rökgasrening.