Energilager/ BESS

Energilager i olika former ger möjlighet att lagra energi och använda den när den behövs. Med den ökade mängden sol och vind i elnätet kommer behovet av energilager att öka. BESS (Battery Energy Storage System) är en form av batterilager som det just nu byggs många av i Sverige och används framförallt för att stabilisera elnätet via Svenska kraftnäts stödtjänster.

Energilager och BESS kan även användas till att lagra energi när elen är billig och använda när den är dyr, arbeta på flex-marknader eller kapa effekttoppar. Det finns flera olika typer av energilager; BESS, Vätgas, Pumpkraft, olika former av termiska lager mfl.

Bred kompetens

Rejlers har erfarenhet av många olika typer av energilager; BESS, Vätgas och Pumpkraft och till flera olika applikationer SVKs stödtjänster, lagring av el när priset är lågt och använda när den är dyr, flex-marknader, reservkraft, kombinationen av energilager med sol- och vindkraft.

Till vår styrka är att vi jobbar med såväl elnätsägare, energibolag, projektutvecklingsbolag, långsiktiga anläggningsägare och finansiella investerare.

Rejlers erbjuder tjänster i hela värdekedjan

Vi hjälper våra kunder genom hela värdekedjan. Allt från väldigt tidiga faser med förstudier och business case; projektutvecklingsfaser med anslutningsfrågor, mark- och tillståndsfrågor; projektgenomförande med upphandling, konstruktion, besiktning och idrifttagning; till långsiktig förvaltning och underhåll.

Elnätskunder erbjuder vi ett effektivt stöd med nätutredningar, nätförstärkande åtgärder, tariffer och avtalsfrågor.