Sveriges energiomställning

Rejlers tar pulsen på energiomställningen.

För att Sverige skall bli helt fossilfria 2045 har regeringen gett organisationen Fossilfritt Sverige i uppdrag att ta fram färdplaner för 22 branscher som visar vägen. Rejlers har analyserat samtliga färdplaner och sammanställt alla krav som ställs och de tidslinjer som tagits fram av Energiföretagen. Rejlers samlade bedömning är att elbranschens färdplan och förflyttning är fundamentet för energiomställningen då alla övriga branscher förlitar sig på elektrifiering och ett effektivt energisystem.
Energibranschen behöver göra stora förändringar inom kort tid för att Sverige skall uppnå målet.

sveriges_energiomstallning_rejlers_rapport_2021.jpg

Rejlers har lyft ut fyra kärnområden som behöver transformeras och tar i den här rapporten pulsen på omställningen.

Ladda ner rapporten här >>