Distribution

Distributionsnät för el var grunden för Rejlers vid starten 1942. Eldistributionsnät är fortfarande en stor och viktig del i Rejlers utbud av tjänster för landets nätägare.

I takt med omstrukturering och avreglering av den svenska elmarknaden har ett nytt fokus lagts på ledingsnätens effektivitet och underhåll. I allt större omfattning byggs ledningsnäten om från luftledning till markledning. Stora summor investeras årligen för att göra näten säkrare och smartare.

Rejlers levererar tjänster till de svenska nätföretagen i form av utredningar, nätutvecklingsplaner, projektering, beredning, beräkningar och dokumentation.

Under senare år har det även tillkommit tjänster kring miljö och tillstånd.