Digitala energilösningar

Idag kan smarta IT-system och effektiva IT-verktyg lösa utmaningar i energisystemet på helt nya sätt.

De digitala verktyg vi själva använder och utvecklar inom Rejlers är helt fokuserade på att skapa största möjliga nytta för energibranschens aktörer. För oss är 3D-projektering, drönarinspektioner, digitala tvillingar och AR hjälpmedel vi använder här och nu.

Digitala energilösningar effektiviserar ny- och ombyggnation i elnäten

Rejlers har utvecklat ett IT-verktyg som effektiviserar ny- och ombyggnation av anläggningar i kraftsystemet. Arbetssättet standardiserar ritningar och lösningar som resulterar i både tid- och resursoptimering för anläggningsägare. Lösningen är också kopplad till anläggningsdokumentation vilket innebär att anläggningsägare kan erhålla direkt information om anläggningsdelar, dimensioner och material.

Detta minskar risken för felkällor och skapar underlag för beslutsfattande och resulterar således också i snabbare utredningar. Systemet levererar dessutom ritningar och materiallistor som även dessa ger stora tidsvinster och mindre risk för fel, som lätt kan uppstå i mer traditionell hantering med beräkningar i flera steg. Det är också möjligt att med sensorer koppla en digital modell till realtidsdata som gör det enkelt att ta beslut utifrån aktuell status på anläggningen.

Visualisering via AR eller VR

Lösningarna vi erbjuder kan kopplas ihop med visualisering via AR eller VR. Beslut och utredningar kan därigenom göras från kontoret istället för ute i fält. Detta i sin tur ger stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

Vi skapar en digital tvilling av till exempel en kraftledningsstolpe eller ett ställverk som lätt kan modifieras och ändras i en förstudiefas för att utreda olika val innan beslut tas. Ett mervärde finns dessutom i att intressenter utan djupare teknisk kunskap enkelt kan se vad till exempel en projektering innebär för boende och miljön.