Ljusdesign och belysning

Vi på Rejlers Ljusdesign drivs av god ljussättning och rum som folk vill vistas i. Vårt ljusteam består av allt från konstnärliga ljusdesigners till ingenjörer specialiserade på belysningsstyrning. Vi har kompetensen att hjälpa er i alla ljusrelaterade projekt, från arkitektonisk belysning och ljusgestaltning till teknisk gatubelysning och LCC-kalkyler.

Vi samarbetar gärna med arkitekt, beställare och brukare så långt det är möjligt för att nå bästa resultat. Det är naturligt för oss att väva in praktiska moment i vår digitala process, som till exempel provbelysningar och intervjuer med verksamheten.

De senaste årens snabba teknikutveckling innebär fantastiska möjligheter för att förverkliga idéer, men har också gjort det svårare för den oinvigde att hitta rätt i tekniken. Vi på Rejlers Ljusdesign håller oss uppdaterade på den senaste forskningen och tekniken och hjälper till att reda ut tekniska begrepp och balansera teknik mot mänskliga värden.

Våra projekt sträcker sig över hela Sverige och våra uppdragsgivare är både stora och små organisationer inom både den privata och offentliga sektorn.