Stationer

Rejlers deltar i olika projekt för nybyggnad och upprustning av transformator- och kopplingsstationer i det svenska region- och stamnätet.

Uppdragen avser projektering och konstruktion av ställverk, skydd- och kontrollutrustningar. Under senare år har det även tillkommit tjänster kring projektering av kraftledningar.