Kärnkraft

Kärnkraften utgör basen för den svenska elproduktionen. Ungefär hälften av den svenska elanvändningen kommer från kärnkraften.

I de svenska reaktorerna Forsmark, Oskarshamn och Ringhals genomförs ett omfattande ombyggnads- och moderniseringsprogram för att öka säkerheten, tillgängligheten och eleffekten. För lagring av radioaktivt avfall finns anläggningar för medel- och högaktivt avfall i Forsmark respektive Oskarshamn. En anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle planeras nu för i Forsmark.

Rejlers har arbetat länge med kärnkraftsanläggningar. Ända sedan de första konstruktionerna påbörjades i början av 1960-talet fram till idag är Rejlers en betydande aktör inom den svenska kärnkraftsindustrin.

Från testanläggningen i Studsvik, över utbyggnaden och idrifttagningen av reaktorerna i Ringhals, Barsebäck, Oskarshamn och Forsmark till CLAB:s lager för radioaktivt avfall har uppdragen varierat i omfattning. I nuvarande moderniseringsprogram är Rejlers med som en stark partner.

Rejlers uppdrag finns inom elkraft, automation, mekanik och process och omfattar ett brett utbud av tjänster inom projektledning, konstruktion, processkonstruktion, kontrollutrustning, kraftförsörjning och dokumentation.