Berg

Vi är specialister inom ingenjörsgeologi, bergteknik och bergmekanik och kan hjälpa dig med det mesta som har med bergprojekt att göra.

Behöver du teknik- och/eller beställarstöd för utredningar, granskningar, besiktningar och riskanalyser avseende bergtekniska frågor så kan du tryggt vända dig till oss. Vi kan även hjälpa till med bergprojektering, inklusive tekniska beskrivningar och bergmekanisk numerisk modellering.

Vi jobbar lika gärna ovan- som under jorden och har mångårig erfarenhet från projekt som innefattar tunnlar, bergrum, höga bergskärningar och bergschakt i närhet till byggnader. Vår kompetens sträcker sig genom alla skeden i byggprocessen, från borrhålsundersökning, kärnkartering och geologiska prognoser, till tekniska beskrivningar, design av förstärkning och kontrollprogram för den färdiga anläggningen.

Borrhålsfilmning – OPTV

Borrhålsfilm används med fördel i kombination med kärnkartering för att få alla sprickor i kärnan exakt orienterade och djupbestämda. Vi utför borrhålsfilmning med egen Optical Televiewer (OPTV) i både hammarborrade och kärnborrade hål, oavsett längd och orientering (äldre instrument kallas ofta BIPS). Vi kan även analysera enbart borrhålsbilden av borrhålsväggen. Med bildens höga upplösning får man en god uppfattning om både sprickförhållanden och bergarter även utan kärna.

Vi har ett flertal geologer med mångårig erfarenhet av kärnkartering och tolkning av borrhålsbilder. Resultat av både geologiska och hydrologiska undersökningar gjorda i ett och samma borrhål är enkelt att visualisera och sammanställa för samtolkning i WellCAD.

Ingjutning av bergbultar kan kontrolleras – Boltometer/RBT

Ingjutningen av bergbultar kan kontrolleras med en icke-förstörande metod som utnyttjar ultraljud. För detta använder vi två instrument, varav det äldre instrument heter Boltometer och det nyare Rock Bolt Tester (RBT).

Provdragning av bergbultar

Provdragning görs för att kontrollera och verifiera att ingjutna förstärkningsbultar håller för avsedd last. Vi erbjuder såväl mättjänster omfattande både personal och utrustning för provdragning som försäljning eller uthyrning av dragprovare för bergbult.

Punktlasttest (Point Load Test)

Hållfastheten hos bergmaterial är en kritisk faktor i många bergbyggnadsprojekt. Punktlasttestning är en enkel metod för att på ett snabbt sätt bedöma hållfastheten hos bergprov. Testet ger en uppskattning av den enaxiella tryck- och draghållfastheten.

Radon- och strålningsmätning i bergtäkter

Vi utför regelbundet mätningar i bergtäkter för beräkning av aktivitetsindex och radonklassificering av fast- och krossat bergmaterial. Även bergmaterial i återvinningsanläggningar kan undersökas på samma sätt.

Numerisk modellering

Vi utför bergmekaniska utredningar med hjälp av numerisk modellering med till exempel koden 3DEC (Itasca). Problemställningens huvudaspekter renodlas, geometrin hämtas från geologiska karteringar, GIS och CAD. 

Materialparametrarna väljs från labresultat och ingenjörsgeologiska tolkningar, lastkombinationerna tas fram för att bedöma säkerheten och påverkan på omgivande berg eller avgränsande anläggningar.

Beräkningarna ger indikationer på spänningskoncentrationer, risk för brott i berg eller sprickor, deformationer, vibrationer, temperaturförändringar, vattenflöden och fasförändringar.

Vi tar oss även an forskningsuppdrag, som till exempel BeFo:s projekt 436 ”Dynamisk 3D numerisk modellering av bergförstärkning i Kiirunavaara gruva”.