Digitala möjligheter i elnäten

Blockchain och augmented reality ger oss ökade möjligheter för digital teknik i elnäten. Dessutom ökar behovet av digital säkerhet. Just nu står energisektorn inför stora förändringar.

Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter att skapa kundnytta och nya affärsmodeller, men det innebär också risker i en globalt uppkopplad värd med cyberhot.

Blockchain - en möjlighet utveckla säkra, digitala elnät och småskalig elproduktion

Blockchain ger möjligheter för konsumenter att köpa och sälja el av varandra, från ex solceller på sitt hustak, och ger säkra transaktioner i samband med detta möjligt. Robusta nationella elnät kommer alltid att behövas men blockchain kommer parallellt med detta bidra med expansion i småskalig elproduktion som solenergi vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Augmented reality - gör arbete med elnäten säkrare och snabbare

Ny teknik som Augmented Reality, AR, gör också att elnäten blir mer robusta. Med hjälp av AR-teknik går det att ”se” hur olika lösningar fungerar både inomhus och utomhus. Det innebär att det går att testa tekniska lösningar och innebär också att det går att se hur elnäten påverkar miljön i tätbebyggda områden och hur den påverkar naturen.

Samspelet teknik och människa viktig del i framtidens digitala, säkra nät

Att de smarta elnäten får konsumenterna att tvätta när eltillgången är stor och eltaxan låg är inte självklart. Större elbilsflotta, egen elproduktion i bostaden, fler datorer och smarta hemlösningar som kräver el ställer också nya krav på elnäten och tillgången på el. Fler aktörer än de som traditionellt stått för elproduktionen, till exempel IKEA eller Google, kommer också att påverka både affärsmodeller och hur de säkra, digitala elnäten utvecklas. Integritet och säkerhet är viktiga komponenter.

Läs mer om Rejlers expertmedverkan i seminariet ”Blockchain, augmented reality och digital säkerhet” under Almedalsveckan 2018.

För mer information kontakta Sara Kimell. Se kontaktinformation i rutan till höger.