Digital tvilling av en teknisk installation

Rejlers senaste digitala energilösningar gör det möjligt att få fram information och testa lösningar utan resor och utan att någon behöver göra arbete som är säkerhetsklassat.

Med en digital tvilling till ett ställverk eller nät går det att få fram information ur systemet vid skrivbordet. Rejlers har alla lösningar på plats för att testa vilken nytta en digital tvilling kan göra i energisystemet. Lösningar som ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Digital tvilling – en kopia av en fysisk, teknisk installation

Digital tvilling är en exakt, digital avbildning av en fysisk, teknisk installation, till exempel ett ställverk. Den tekniska installationen förser den digitala tvillingen med information och inspektion eller felsökning kan i de flesta fall genomföras digitalt planerade, tillfälliga strömavbrott eller att strömmen tillfälligt leds om i näten.

För mer information kontakta Claes Böös. Se kontaktinformation i rutan till höger.