Projektstyrning

Rejlers har varit med och utvecklat både industrier och samhällen sedan 1942 då företaget grundades av Gunnar Rejlers och genom åren har vi arbetat upp ett gediget förtroende hos ett stort antal av Sveriges ledande företag.

När du anlitar en projektledare från Rejlers kan du därför ställa exceptionellt höga krav på vår förmåga att genomföra uppdraget "best in class".

Våra kunder återfinns inom branscherna energi, fastigheter, infrastruktur och inom industrin och våra uppdrag handlar oftast om de utmaningar som kommer med den fortsatta urbaniseringen, behoven av att producera och distribuera el samt industrins ökade effektivitetsbehov.

Vi börjar alltid med en noggrann kravanalys som beskriver syftet och målen med projektet och därefter tar vi fram en projektplan och en budget som ligger till grund för allt vi gör i projektet. När vi är helt överens kan du som känna dig 100% förvissad om att vi kommer att leverera i rätt tid och till rätt kostnad.

Vår övergripande strategi är att bli branschens mest lärande organisation och under parollen "Home of the learning minds" utvecklar vi varandra genom olika interna och externa nätverk inom projektledning.