Produktionsteknik

Produktionsteknik är den sammanbindande länken mellan konstruktion och produktion – ett viktigt teknikområde för att utveckla en effektiv och hållbar produktion inom verkstads- och tillverkningsindustrin.

Den digitala utvecklingen inom Smart Industry och 5G-teknologin kommer i allt större grad förändra framtida produktionsmetoder och möjligheter till en högre flexibilitet.

Rejlers har en stark ställning som leverantör inom produktionsteknisk verksamhet där vi genom vår breda kompetens och erfarenhet kan erbjuda såväl enstaka tjänster som projektleveranser inom produktionseffektivisering och produktionsutveckling.

Kompetenser inom produktionsteknik

Inom området Produktionsteknik finns många av Rejlers kompetensområden representerade med allt ifrån enstaka tjänster till komplett design av hela produktionslinjer – nya eller ombyggnation av befintliga anläggningar.

Rejlers tar ansvar för allt från lönsamhetsstudier och utredningar till riskanalyser, konstruktion av mekanik och el, hydraulik, pneumatik samt automationssystem i form av PLC- och SCADA-system.

Rejlers erbjuder specialistområden som exempelvis:

  • Produktionssimulering i Digital Tvilling
  • Kapacitetsstudier/TAK-beräkningar
  • Förbättringsarbete enligt LEAN-metodik
  • Cykeltidsoptimering av robotceller
  • Design av system för produktionsuppföljning och individföljning
  • Livscykelanalyser

Vi levererar produktionsteknik på bred front

Rejlers projektportfölj spänner över ett mycket brett område vad gäller olika former för leverans till våra kunder där de vanligast förekommande är:

  • Löpande ingenjörstjänster – analyser, utredningar, förstudier, konstruktion, programmering etc. på plats hos kunden eller från eget kontor.
  • Helhetsåtaganden med ansvar för komplett design av maskiner, utrustningar eller hela produktionslinjer under ledning av kunden.
  • Kompletta projektleveranser som EPCM (Enginering, Procurement and Construction Management) d.v.s där Rejlers arbetar som beställarrepresentant och ansvarar för all projektledning, konstruktion, upphandling och montageledning av en hel anläggning.
  • Kompletta leveransprojekt av nyckelfärdig anläggning, EPC eller ”Turn-key” där Rejlers tillsammans med någon av våra partners även ansvarar för tillverkning, montage och installation av hela anläggningar eller anläggningsdelar.