Instrument

Säkerhet, kvalitet och hållbarhet ligger till grund för allt vårt arbete.

Våra instrumentingenjörer har erfarenhet och expertis i att driva konstruktionsarbetet i både större multidisciplinära projekt och mindre uppdrag. Kvaliteten i konstruktionen säkerställs genom rigorös granskning internt och med övriga discipliner.

Vi deltar i hela projektcykeln, från förstudie, Basic Engineering Design till utförande. Under dessa faser utreder vi lokala- och projektspecifika förutsättningar och baserar vår konstruktion på detta. Instrumentingenjörer baserar främst sin konstruktion på underlag från vår processdisciplin, t ex dimensionering av flödesmätare och reglerventiler. Man deltar i riskanalyser och i de fall det krävs utförs SIL-utredningar.

I explosionsklassade miljöer tas ATEX-direktivet i beaktande vid val av instrumentering. Vidare utförs beräkningar av egensäkra kretsar. Den totala instrumenteringen summeras i instrumentindex och loopscheman tas fram för varje enskild reglerkrets.

Vi är även med och bidrar till att den gemensamma 3D-modellen inkluderar instrument, analysatorer, kopplingslådor och paneler.

Utöver konstruktion deltar vi i upphandlingar av material och installationstjänster, genom att skriva förfrågningsunderlag, hålla klareringsmöten med leverantörer, delta på FAT/inspektioner hos leverantörer och tekniskt utvärdera offerter.

Under utförandet är vi med och övervakar installationer, besiktningar, loop-testning och idrifttagning av anläggningen. Vi är med tills anläggningen och relationshandlingar är godkända och överlämnade till ägaren.