Digitala tvillingar

Rejlers arbetar kontinuerligt med utveckling av nya verktyg för att kunna leverera än högre värde till våra kunder. Digitala tvillingar är ett av de senaste årens fenomen som tros växa på marknaden och förändra vardagliga rutiner på våra arbetsplatser.

Vi kan skapa digitala tvillingar med flertalet olika tekniker, så som CAD-modellering, 3D-scanning och 360°-fotografering.

Vi har utvecklat ett verktyg vi kallar Quick Launch som gör det möjligt att på ett mycket effektivt sätt skapa digitala tvillingar. Med Quick Launch möjliggörs nya arbetssätt i dagligt arbete. Fysiska platsbesök med tillhörande resor och risker kan minskas tack vara digitala besök. I Quick Launch kan du också samla en stor mängd information på en och samma plattform och dela den med berörda parter.

Rejlers Digital Twin Quick Launch-koncept erbjuder ett effektivt sätt att utforska hur en digital tvilling kan stödja ditt företag, genom ett snabbt och kostnadseffektivt genomförande med låg risk.

Läs mer om digtiala tvillingar och Quick Launch här >>