Produktutveckling

Vi hjälper produktägande och producerande industrikunder att utveckla kommande generations lösningar såväl som anpassning av befintliga lösningar. Hos oss finner ni kreativitet, kompetens och engagemang i syfte att vässa värdet för er målgrupp och öka konkurrenskraften i ert erbjudande.

Våra ingenjörer hjälper till i såväl abstrakta problemlösningssituationer såväl som utveckling mot redan kända mål, koncept och egenskaper. Vi levererar kompletta projekt alternativt löpande utveckling, enligt den affärsmodell som passar bäst för att lösa er utmaning! Vi står för expertis inom strategisk nyutveckling, leverans av projekt med funktionsgaranti eller resurs- och kompetensförstärkningsuppdrag. Våra tjänster omfattar hela produktlivscykeln från strategiarbete, idé- och konceptfas, konstruktion, produktion till avveckling och återvinning.

Genom vår breda erfarenhet och djupa kompetens inom produktutveckling har vi möjligheten att vara verksam inom många olika branscher. Detta gör att vi känner till den senaste utvecklingen gällande teknologier och arbetssätt som kan ge er verksamhet en vitamininjektion. Utveckling av hela produktsystem och/eller ingående komponenter, maskinutrustning, specialmaskiner, kompletta produktionslinjer. Vår geografiska spridning med kontor runt om i Sverige säkerställer närheten till våra kunder, men vi har alla verktyg som krävs för att sköta delegerade arbetsuppgifter på distans.

Inom produktutveckling levererar vi:

  • Konstruktion och design
  • Maskinutveckling med funktionsleverans
  • Produktionsteknik och produktionsutveckling
  • Beräkning och optimering
  • Provning och verifiering
  • Utredningar, analys och utbildning
  • Projektledning

Att tillverka en produkt i rätt tid, till lägsta möjliga kostnad samt med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar är en utmaning som ställer höga krav på alla tillverkande organisationer. Med fokus på utmaningar förbättrar Rejlers system, processer, verktyg och maskiner.

Genom att fokusera på era utmaningar utgör Rejlers nyckeln till framgång på en världsmarknad där konkurrensen är hård. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att tillgodose dina behov och optimera din verksamhet. Att lyssna och ställa frågor för att få inblick i dina utmaningar och önskemål är en avgörande aspekt i detta samarbete.