Rörkonstruktion

Vi erbjuder innovativa och hållbara tekniska lösningar inom rörkonstruktion. Med vår långa erfarenhet konstruerar vi åt många olika branscher inom industrin.

Varje anläggning kräver sina egna rörsystem och vi ser till att med fokus på effektivisering och design anpassa lösningarna efter varje specifikt fall. Detta gäller även all närliggande engineering som process, mekanik, elkonstruktion och automation.

Vi specialiserar oss inom rörkonstruktion för alla typer av projekt och genomföranden inom industrin. Med vår kompetens kan vi tas oss an såväl stora som små investeringar. Vårt mål är att ni som kund når ett resultat av ökad produktionskapacitet, effektivitet samt en säkrare arbetsmiljö.

Genom vår breda kompetens inom rörkonstruktion har vi möjligheten att vara verksam inom många olika branscher.

Tack vare vår geografiska spridning med kontor runt om i Sverige och i världen finns vi dessutom alltid nära våra kunder.