Smart industri 4.0 / Industriell IT

IoT (Internet of Things) är samlingsbegreppet där allt kopplas upp till internet. Detta i kombination med automatisk insamling av stora mängder data samt analys av data och som sedan kan omvandlas till värdeskapande information i realtid till "allt och alla".

För att realisera värdet av IoT levererar Rejlers både helhetslösningar, tjänster och produkter. Vi kallar detta för Smart Industri 4.0.

Vi erbjuder tjänster, experter, helhetslösningar och utbildningar med fokus på:

  • hållbarhet
  • snabbt omställningsbar produktion
  • resurseffektivisering
  • ständigt lärande
  • AI

Att ta fram nya idéer, hållbara lösningar och lönsamma affärsförslag för en smart industri är i sig en stor utmaning.

Vårt erbjudande inom Smart Industri 4.0

Rejlers tjänster omfattar allt från att skapa affärsmässiga idéer och förslag till att konkretisera, utveckla, implementera och underhålla dessa. 

Arbetet innefattar bland annat förstudier, digitalt förändringsarbete, projektledning, systemutveckling, virtuell idrifttagning, programmering, validerings- och kvalificeringstjänster, skarp idrifttagning, systemuppgraderingar, systemsupport och underhåll.

Våra projektledare och experter som t ex Enterprise Architechts, IT/OT experter och System Architechts kommer med en bred erfarenhet inom IoT, databashantering, AI och molnlösningar och är djupt insatta i tekniska trender.