Fordonsindustri

Inom fordonsindustrin arbetar vi med rådgivning och utveckling av produktsystem och produktionssystem. Det kan gälla utveckling av fordon såsom lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar och skogsmaskiner likväl som utveckling av utrustning för produktion inom fordonsindustrin. Våra ingenjörer har lång erfarenhet och bred kompetens på såväl systemnivå som detaljnivå.

Expertis

Inom fordonsindustrin finns många av Rejlers kompetensområden representerade med allt ifrån produktutveckling av fordon till komplett design och leverans av hela produktionslinjer. Våra kunder är såväl fordonstillverkare som underleverantörer till fordonsindustrin.

Vi har specialistkompetens inom fordonsutveckling såsom tex lastbärande strukturer, drivaxlar, kylsystem, bromssystem, avgasrening mm. Här levererar vi konsulttjänster inom konstruktion, produktion, felsökning och provning.

Projekt

Rejlers projektportfölj spänner över ett brett område vad gäller olika former av leverans för våra kunder inom fordonsindustrin, där de vanligast förekommande är:

  • Löpande ingenjörstjänster inom tex produktutveckling, produktionsteknik och maskinsäkerhet. På plats hos kunden eller från eget kontor.
  • Helhetsåtaganden med leveranser av kompletta maskinlinjer, robotanläggningar etc.
  • Ombyggnader och tillbyggnader av befintliga maskinlinjer, säkerhetsuppgraderingar och styrsystemsbyten.
  • Tillgänglighets- och cykeltidsoptimeringar av befintliga maskinlinjer.

Partners

Vi har partners inom tillverkning som gör att vi tillsammans kan erbjuda kompletta leveranser från tidig projekteringsfas genom utveckling, tillverkning och driftsättning.

Vi har partners inom provning där vi har tillgång till avancerad utrustning nödvändig för utförande av materialprov, förstörande provning, mätning och testning av olika slag.

Rejlers är sedan lång tid partner och certifierad integratör av styrsystemleveranser till verkstadsindustrin från exempelvis:

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.