Kemiindustri

Kemi spelar en avgörande roll för framtidens hållbara produkter. Med bred erfarenhet och expertis erbjuder Rejlers lösningar på branschomfattande krav och utmaningar. Mångårig erfarenhet från ett brett spektrum av projekt har skapat en stor kunskapsbank inom processanläggningar, petrokemi och kemianläggningar.

Expertis

I nära samarbete med kunden identifierar vi möjligheter och utmaningar för att hitta de bästa tekniska och kostnadseffektiva lösningarna för att genomföra uppdraget. På en allt tuffare världsmarknad, med hårdare klimatmål, bidrar Rejlers spetskompetens till att kunderna når högt ställda mål och är konkurrenskraftiga.

Rejlers är en partner och erbjuder tjänster inom hela värdekedjan, från strategiska beslut till hjälp att driva projekt, investeringar och en hållbar utveckling. Vi har en omfattande kompetens inom projektledning, processteknik, automation och bred anläggningskompetens inom petroleum-, petrokemisk och kemisk industri. Våra specialister levererar alltid en hållbar och innovativ lösning med omtanke kring miljö, hälsa och säkerhet för natur och människa.

Projekt

Med innovationskraft och goda samarbeten designar och projektleder vi på Rejlers stora som små projekt, från förstudier till EPC & EPCM-projekt. Smart industri 4.0, Industriell IT, digitala tvillingar, processimulator och skolsimulator är exempel på ny teknik som Rejlers kan implementera.

I projekten medverkar ingenjörer med specialiserade kompetenser som skapar mervärden i alla slags studier och till den dagliga driften i kemisk industri och annan processindustri. Rejlers är ett tekniskt oberoende konsultbolag som kan identifiera bästa möjliga teknologier och lösningar för att nå hållbart och kostnadseffektiva resultat av investeringsprojekt.

Partners

Rejlers samarbetar med ett flertal leverantörer för att säkerställa att kunderna alltid får den bästa lösningen för sitt behov.

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.