Life Science

I en värld med både en växande och en befolkning som lever längre och är aktiva spelar en innovativ Life Science-bransch en avgörande roll med att bidra till en bättre vardag för patienter, hälso- och sjukvården, samhället och miljön. Utöver att utveckla läkemedel för sjukdomar eller medicintekniska produkter för behandling under vård eller uppehållande av kroppsfunktioner är trender såsom ett ökat hälsomedvetande och mer individuellt anpassade terapier en stark drivkraft för branschen.

Rejlers ambition är att bidra till våra kunders utveckling inom Life Science genom ett innovativt tänkande och skräddarsydda lösningar för varje unikt behov som uppstår vare sig det är ett helhetsåtagande i form av ett projekt eller en enskild förstärkning i organisationen. Vi förstår vikten av att efterleva de regulatoriska krav som branschen lever under och ser till att vara ständigt uppdaterade på dessa och vad som är "best practice".

Expertis

Vårt team inom Life Science delar alla en genuin vilja och förmåga att verkligen lyssna samt anstränga sig för att förstå våra kunders behov. Vår erfarenhet sträcker sig i allt från att utveckla och genomföra förbättringar samt ökat nyttjande av lokaler/utrustningar (OEE) till att leda eller delta i olika projekt. Vi har olika affärs- och leveransmodeller för att anpassa oss efter våra kunders behov och önskemål.

Våra främsta kompetenser finns inom discipliner såsom projektledning, förändringsledning, automationslösningar, Smart Industri 4.0, CQV (Commissioning, Qualification, Validation), IT-lösningar, SME:er samt QA-kompetens.

Projekt

Vi har mångårig erfarenhet från projekt och uppdrag inom:

  • Läkemedel (utveckling och tillverkning av såväl biologiska som syntetiska)
  • Medicinteknik (utveckling och tillverkning)
  • Health care (förbättrings- och verksamhetsuppdrag)

Partners

Rejlers LS samarbetar med ett flertal andra leverantörer för att säkerställa att våra kunder alltid får den bästa lösningen för sitt behov.

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.