Raffinaderier

Den globala efterfrågan på olja och gas väntas öka med 30 % under de kommande 20 åren. Utmaningen är att hitta nya råvarukällor och effektivisera produktionen och hanteringen, trots tuffa marknads- och arbetsförhållanden och allt hårdare lagstiftning. Rejlers är en stark partner med bred kompetens och gedigen erfarenhet av att lösa kunders utmaningar inom områdena, hållbar olja, gas och industri.

Expertis

Rejlers hjälper kunder att identifiera möjligheter och utmaningar för att hitta de bästa tekniska och mest kostnadseffektiva lösningarna för att genomföra uppdraget. På en allt tuffare världsmarknad med strängare klimatmål bidrar Rejlers spetskompetens att nå högt ställda mål och höja konkurrenskraften.

Rejlers är en partner i hela värdekedjan, från strategiska beslut till arbetet med att driva projekt, göra investeringar och stötta en hållbar utveckling. Vår omfattande erfarenhet inom processteknik bidrar till ett ökat mervärde för kunden. Rejlers specialister inom processteknik, automation, instrument, elkonstruktion, rördesign och projektledning erbjuder leveranser med innovationer samt produktionseffektivitet för en hållbar industri och process. Detta med stor vikt vid miljö, hälsa och säkerhet för natur och människa.

Projekt

Årtionden av erfarenhet från ett brett spektrum av projekt har gett oss stor expertis inom processanläggningar, raffinaderier, gas, hamnar och terminal anläggningar. Rejlers erbjuder design och projektledning, från mindre förstudier till EPC & EPCM projekt. Smart industri 4.0 och industriell IT, t ex digitala tvillingar, process simulator och skolsimulator är ny teknik som Rejlers kan hjälpa till och implementera.

I vår roll som tekniskt oberoende konsultbolag kan vi identifiera bästa möjliga teknologier och lösningar för att nå ett hållbart och kostnadseffektivt resultat av investeringsprojektet.

Partners

Rejlers samarbetar med ett flertal leverantörer för att säkerställa att kunden alltid får den bästa lösningen anpassad utifrån specifika behov.

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.