Vattenkraft

Rejlers satsar på flera håll för att stärka erbjudandet inom energisektorn och bidra till energiomställningen. Vattenkraften spelar en mycket viktig roll i det framtida energilandskapet som en av få reglerbara kraftkällor i en värld som blir alltmer oförutsägbar.

Vattenkraft - nästan hälften av all elproduktion

Vattenkraften står idag för runt 45 procent av elproduktionen. Det framtida energisystemet är beroende av att den fungerar säkert och utan avbrott, både funktion och t.ex. dammsäkerhet är centrala faktorer. Från och med 2022 omprövas även alla befintliga vattendomar som en följd av uppdaterade miljövillkor.

Rejlers har arbetat med vattenkraftsprojekt i över 70 år. Vi har bidragit till utvecklingen och fortsätter vara en aktiv del i funktionen av den framtida vattenkraften.

Vi har utökat vårt erbjudande inom vattenkraft 

Från och med april 2021 ingår HydroTerra Ingenjörer AB i Rejlers Sverige AB vilket innebär att vi breddat vårt erbjudande ytterligare med tekniska tjänster inom vattenbyggnad, dammsäkerhet och anläggningsteknik. Vi utför alla typer av uppdrag från utredningar och förstudier via projektering och projektledning till byggledning, kontroll och besiktning. Vi arbetar med kraftbolagen och hjälper dem optimera anläggningar, höjer verkningsgraden, ökar säkerhet och genomför riskanalys.

Rejlers tar ett helhetsgrepp avseende anläggningarnas eltekniska och mekaniska aspekter som generering, transformering och kraftmatning. För att garantera anläggningarnas hållbarhet utarbetas planer för kort- och långsiktigt underhåll.