Solceller

Med över 75 år i elkraftbranschen och en bred kompetens inom kraft, byggnation, automation samt energitjänster, har Rejlers den erfarenhet och bredd som krävs för att ta sig an solcellsprojekt i alla storlekar.

Rejlers kan projektera solcellsanläggningar och leverera kompletta solcellstjänster från förstudie till besiktning. Vi erbjuder kompletta energitjänster med rapportering av elcertifikat, budgetkalkyler och energieffektivisering. Även om projektet ännu inte är definierat eller väntar på rätt tillfälle att börja, så har Rejlers kompetens att ta projektet till färdig slutprodukt. 

Rejlers erbjuder konsulttjänster inom solceller som t ex:

 • Förstudie
 • Budgetkalkyl
 • Projektering
 • Projektsamordning
 • Förfrågningsunderlag
 • Anbudsanalys
 • Myndighetsansökan
 • Upphandling
 • Konstruktion
 • Leverans av energimätare
 • Mätvärdesinsamling
 • Energikartläggning
 • Besiktning

Vi hjälper till med värdering av anbud, skilja olika offerter åt samt bedöma kvaliteten av produkter och tjänster. Rejlers utför även besiktning av befintliga solcellsanläggningar och kan ge åtgärdsförslag samt bistå med dokumentation.

Oavsett om solcellerna planeras att vara fristående eller på industritak, flerbostadshus eller kommersiella fastigheter, projekterar vi varje anläggning efter dess unika förutsättningar. Utformning och skala kan anpassas efter fastighetens förbrukning, arkitektonisk estetik eller budgetkalkyl. Solceller kombineras fördelaktigt med andra tekniska lösningar som energilager eller elbilsladdning, där Rejlers erbjuder en komplett lösning för varje projekt.