Vindkraft

Vindkraft är idag en av de snabbast växande förnybara energikällorna. Vindkraften har liten påverkan på växthuseffekten och är därför en viktig del i minskande koldioxidutsläpp. Rejlers har kompetensen, erfarenheten och kontaktnätet för den växande vindkraftsektorn.

Vindkraften ökar stadigt

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, från våra fjälltrakter i norr och längs vår kust ända ner till söder där vindarna är starka. Vindkraften har vuxit kraftigt de senaste åren och levererar 12 till 15 procent av den el vi använder i Sverige.

Rejlers har ett flertal kompetensområden inom vindkraft. Vi erbjuder bland annat förfrågningsunderlag, utredningar, förstudier, framtagning av tekniska specifikationer och anbud. Därtill sköter eller medverkar vi vid upphandling, projektering, projektsamordning, konstruktion, montagesamordning, provning, idrifttagning, och besiktning. Med Rejlers som partner kan ni känna långsiktig trygghet.

Rejlers specialistkompetens inom vindkraft

Våra tillhörande underliggande specialområden inkluderar:

 • Framställning av beslutsunderlag
 • Nätprojektering för nya siter
 • Kommunikation och planering
 • Budgetkalkylering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling
 • Hantera MKB och tillståndsfrågor
 • Konstruktion av kontrollanläggning och ställverk
 • BAS-P (Projekt- och Montageledning)
 • Leveranskontroll
 • Energimätning och verifiering av mätare via Rejlers Energitjänster
 • Rapportering av elcertifikat
 • Idrifttagning och provning av stationer
 • Besiktningar (Entreprenad-, Garanti- och löpande underhållsbesiktningar)

Söker ni en helhetsentreprenör erbjuder Rejlers ett färdigt paket där vi sköter hela processen. Vindkraft är en prioriterad verksamhet inom Rejlers.