Gruvindustri och metallindustri

Inom gruv- och metallindustrin arbetar vi på Rejlers inom alla kompetensområden, vilket skapar en bredd i vårt erbjudande. Den ökade urbaniseringen runt om i världen gör gruv- och metallsektorn central för den totala industriella tillväxten - och industrin är central för samhället. För oss är varje projekt lika unikt som varje malm eller råmaterial – vi lägger stort fokus i vårt partnerskap på att lyssna och ställa frågor för att förstå våra kunders ambitioner och utmaningar.

Expertis

Vi på Rejlers hjälper våra kunder att får ner kostnaden och att vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare världsmarknad. Vi har lång erfarenhet inom gruv- och metallindustrin och kan avgöra vilka förändringar och förbättringar som är bäst lämpade för att uppnå detta.

Se oss som en resurs i er industri för att få hjälp att driva projekt och utveckling framåt. Eller anlita våra kunniga specialister för att göra beräkningar och kompletta leveranser av era utrustningar där projekten omfattar såväl förstudier, planering, konstruktion som installation. Vi är i många fall med hela vägen från idé till idrifttagen anläggning.

Projekt

Vi på Rejlers genomför löpande större och mindre uppdrag för den svenska gruv- och metallindustrin. Uppdragen kan även innefatta helhetsåtaganden med funktionsansvar från beställning till leverans. Hos oss medverkar ingenjörer från olika teknikområden med specialiserade kompetenser i uppdragen.

Vi hjälper gärna till med att implementera ny teknik som Smart industri 4.0 och Industriell IT där vi har erfarenhet av exempelvis VR & AR, digitala tvillingar, teknisk konsultation, managementkonsulttjänster, processoptimering och styrsystem.

För oss är det viktigt att tillsammans med dig som kund hitta effektiva lösningar för att hjälpa dig att vara konkurrenskraftig och bli framgångsrik. Vi siktar på långsiktiga, hållbara lösningar och jobbar mycket med energieffektiviseringar, hållbarhet och miljö.

Partners

Rejlers verkar tillsammans med samarbetspartners i branschen, vi hjälps åt att utveckla och driva samhällsbyggnationen framåt inom gruv- och metallindustrin.

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.