Energieffektivisering

Vill ni sänka energikostnaderna och minska miljöbelastningen? Då kan Rejlers hjälpa till att hitta ett systematiskt upplägg för ert energiarbete.

Vi hjälper er med relevant expertis inom energieffektivisering för att minska er fastighets driftnetto. Vi arbetar med ett helhetssynsätt och är delaktiga från analys till genomförande samt uppföljning av energiprojekt. Vi hjälper även till med optimering av befintlig utrustning, kompetensöverföring till driftspersonal, förbättrade processer och rutiner, samt genomförande av totalentreprenader i små och stora projekt.

Rejlers har stor erfarenhet av att arbeta med energieffektivisering inom så väl skolor, förskolor, sjukhus, industri, kontor, boende, idrottsanläggningar och kommersiella fastigheter. Genom vår erfarenhet och kunskapsbredd har vi möjlighet att tillsammans med er driva arbetet med energieffektivisering framåt genom att ta hand om hela, eller utvalda delar av processen.

Nedan hittar du en film som vi har gjort tillsammans med Kraftstaden Fastigheter som är en av våra kunder inom området för Energipartinering. Här berättar de om samarbetet med Rejlers och hur vi löste Kraftstadens Fastigheters utmaningar inom energieffektivisering.

Med Rejlers som samarbetspartner inom energieffektivisering får ni möjlighet att gå från ord till handling och verkligen få fart på energieffektiviseringsarbetet.