Miljöcertifiering

Både nya och gamla byggnader kan miljöcertifieras för att minska energianvändning och klimatpåverkan.

Certifiering av byggnader ger inte bara ett mervärde i en attraktiv byggnad utan innebär också minskade kostnader i energianvändning och i många fall uppfyllande av lagkrav. Ju tidigare i processen Rejlers involveras desto bättre chans att uppnå både högre betyg och lägre kostnader.

Rejlers energi- och miljöspecialister har god erfarenhet av de flesta miljöcertifieringssystem som används i Sverige. Inom vårt tjänsteområde Hållbara byggnader har vi även ett nära samarbete med våra vvs-projektörer vilket gör att vi i ett tidigt skede kan granska handlingar och utifrån de krav som ska uppnås vid behov föreslå ändringar för att kunna nå en viss certifieringsnivå.

Några miljöcertifieringssystem vi arbetar med i våra kunders projekt:

  • Miljöbyggnad
  • Miljöbyggnad Idrift
  • Svanen
  • BREEAM-SE och BREEAM In-Use
  • LEED
  • NollCO2
  • Well