Miljösamordning

Miljösamordnaren är med genom hela byggprocessen för att möjliggöra mer medvetna val kring miljö- och hållbarhet från början till slut.

Det kan handla om materialval och materialmängd i projekteringsskedet, energianvändning i byggfasen samt uppföljningen av den faktiska slutliga miljöpåverkan. Rejlers kompetens inom miljösamordning är heltäckande och erbjudandet kan därför skräddarsys efter de behov som finns.

Om miljösamordnaren inkluderas tidigt finns det ofta ekonomiska besparingar att göra i och med mer effektiv materialanvändning. Miljösamordning i nybyggnadsskedet kombineras också naturligt med utförandet av klimatdeklarationer och/eller miljöcertifiering.