Klimatberäkningar och deklarationer

Att genomföra klimatberäkningar hjälper till att tydliggöra varifrån i produktionsprocessen den mest betydande klimatpåverkan kommer ifrån.

Beräkningen kan därmed ligga till grund för potentiella förbättringsmöjligheter som gynnar både klimatet och har potential att minska projektets kostnad. Klimatberäkningar kan göras både enligt lagen om klimatdeklarationer eller generella klimatberäkningar.

LAGEN OM KLIMATDEKLARATIONER

Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader trädde i kraft från starten av år 2022. Lagen innebär att det ska göras en klimatberäkning för hela byggnadsprocessen (inkluderat ingående material) för samtliga nybyggnationsprojekt (med vissa undantag: Dessa byggnader behöver inte klimatdeklareras - Klimatdeklaration - Boverket). Syftet med lagen är till en början att öka medvetenheten om klimatpåverkan från nybyggnation men lagen planeras att så småningom kompletteras med strikta gränsvärden med syfte att minska klimatpåverkan.

Här har du som byggherre vid nybyggnation ansvar att se till att en klimatdeklaration görs, ett ansvar som vi gärna hjälper dig med. Vi guidar dig genom processen, sköter beräkningarna och kommer med förslag om hur klimatpåverkan kan minskas om så önskas.

GENERELLA KLIMATBERÄKNINGAR

Vi har såklart också tjänster för dig som inte omfattas av lagen, eller om du omfattas men vill göra ännu mer. Här finns mer potential till flexibilitet kring vad som beräknas och erbjudandet kan formas efter de önskemål som finns.